SKS Kalite Yönetim Birimi
17 Kasım 2021


     
   
     
   
     DSC_0213sec.jpg

Dr. Şevket GÜRSOY
Kalite Direktörlüğü Sorumlu Başhekim Yardımcısı

 

Hem. Nuray TALİ
Kalite Yönetim Direktörü 

   
     
   
 

  
 
  
              
 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla 2003 yılında başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir.Kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalarımız sonucunda 12.05.2005 tarihinde TSE ISO EN 9001: 2000 belgesi ile TSE tarafından belgelenerek 2010 yılına kadar çalışmalarımızı başarıyla yürüttük.
Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda devam eden  faaliyetlerimizden başlıcaları;  

• Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü, 
• Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi, 
• Gösterge yönetimi,
• Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
• Güvenlik raporlama sisteminin takibi,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
• Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
• Eğitim faaliyetleri,
• Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,
• Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,
• İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri. 
• Sağlokta kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanması.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ  

Hastanemiz hizmetlerine yönelik yapılan çalışmalar, uluslararası kongrelerinde poster ve sözlü sunum olarak aktarılmıştır.  

• 3. Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi / 11-14 Şubat 2009 Antalya / 3 Sözlü,1 Poster Sunum
• 1. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,/ 19-21 Mart 2009 Antalya / 1 Sözlü,  2 Poster sunum
• 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi,11-13 Haziran 2009 İstanbul/ 3 Sözlü 2 Poster Sunum
• 4. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi/ 24-27 Şubat 2010 Antalya/  4 Sözlü Sunum
• 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 28 Nisan-1Mayıs Antalya 2010 /  2 sözlü, 2 poster sunum  
• 5. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Nisan 2011 Antalya/  6 sözlü sunum 
• 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 24-26 Kasım 2011 Ankara / 3 sözlü sunum,