Öğrenci İşleri
28 Nisan 2022

YAZ STAJI BAŞVURULARI HAKKINDA

Hastanemizde yaz stajı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının kariyer kapısı platformu olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr  web adresi üzerinden e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, şahsen staj başvurusu alınmayacaktır.

Kariyer kapısı üzerinden staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, staj kabullerinin olabilmesi için okullarına ait staj formunu kuruma onaylatıp, okula teslim etmesi gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİNİN STAJ GÜNÜ GETİRMESİ ZORUNLU OLDUĞU BELGELER

  1. Meslek hastalığı ve İş kazasının ödendiğine dair; Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,
  2. Stajyer öğrenci ve okul tarafından imzalı Mesleki Beceri Eğitimi Sözleşmesi (fotoğraflı ve 3 adet) yoksa şayet staj başlamadan önce kurumumuzla iletişime geçilmeli.
  3. Kimlik fotokopisi (2 Adet)
  4. Varsa Kan Grubu Kartı Fotokopisi
  5. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği Test Sonuçları(Staj başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır.)
  6. Anti-HAV IgG, Anti-HAV, HBs Ag, Anti-Hbs, Anti-Hbc IgG, Anti-HCV, Anti-HIV, VDRL Test Sonuçları
  7. PCR Tetkiki Sonucu
  8.  TC. Ziraat Bankasına ait İban No Fotokopisi (3 adet)
  9.  Okul tarafından öğrenciye verilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi" (Çok tehlikeli işyerleri için/16 saatlik) veya İş Sağlığı ve Güvenliği dersi aldığınıza dair belge   

* Staja başlayan her öğrenci, başladığı gün yukarıdaki belgelerin tümünü getirmek zorundadır. Eksik belge olması durumunda staja kabul edilmeyecektir.

* Öğrenci aynı gün Genel Oryantasyon Eğitimine, İş Sağlığı Muayenesine tabi tutulur.

Dahili Tel:1265