Tarihçemiz
20 Nisan 2022

      Giresun Devlet Hastanesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında, bugünkü Giresun Lisesinin bulunduğu yerde; 2 evde biri Dahili, biri Harici Hastalıklar bölümü olarak   hizmet vermeye başlamıştır. 1938 yılında bugünkü Doğumevi’nin inşaatına başlanarak 21 Mayıs 1944 yılında hastane olarak açılışı yapılmış, üst katında Göğüs Hastalıkları bölümü açılmıştır. 

     1949 yılında tamamen bitirilerek tüm birimleri ile hizmet verir duruma getirilmiştir. 1954 yılında Sağlık Bakanlığına devredilerek Memleket Hastaneleri adını almıştır. 1962 yılında bu günkü Göğüs Hastalıkları Hastanesi, ayrı hastane olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

      Hastanemizin yapımına 1961 yılında Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak başlanmış, 1963 yılında bitirilmiş daha sonra da ek bina yapılmıştır.  Zamanın Sağlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu’nun talimatı ile 1965 yılında 200 yataklı Giresun Devlet Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 

      Hastanede yapılan ek bina ve değişikliklerle 2000 yılında 300 kadro yatak ve 350 fiili yatak ile hizmet vermiş olup, 2000 yılı sonunda 300 olan kadro yatak sayımız 350 kadro yatak olarak artırılmıştır. Sağlık Bakanlığının 01/05/2000 tarih ve 82 sayılı yazıları gereğince Hastanenin adı Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Hastanemiz 6-13 Aralık 2008 tarihleri arasında ilimiz teyyaredüzü mahallesindeki yeni hizmet binasına taşınarak halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. 

      Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında gerçekleşen afiliasyon (ortak kullanım) protokolü gereğince 2 Ocak 2017 tarihinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır, 4 yıl Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren hastanemiz, 03 Eylül 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ortak kullanım protokolünden çıkarılarak Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi adıyla 2. basamak, 200 yatak kapasitesinde devlet hastanesi olarak hizmet sunumuna başlamıştır.                                   

                       
                                
                              gdht05.jpg