Hastanemizde Yapılan Tetkikler
13 Mart 2024


 • MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

 • BT (Bilgisayarlı Tomografi)

 • Radyografi (Röntgen) 

 • USG (Ultrasonografi)
       
 • EEG (Elektroensefalografi)

 • EMG (Elektromiyografi)

 • EKG (Elektrokardiyografi)

 • EKO (Ekokardiyografi)

 • Efor Testi

 • Ritim ve Tansiyon Holter Testi

 • Üroflowmetri Testi (Üroloji)

 • Odyometri (İşitme Testi)

 • Kulak Yıkama 
 • Kemik Dansitometri
 • IVP (Intravenöz Pyelografi)