Kalite Yönetimi
07 Mayıs 2024


Dr. Mehmet Korkmaz Başhekim

Uzm. Dr. Mehmet KORKMAZ
Başhekim

Hem. Nuray TALİ
Kalite Yönetim SorumlusuHem. Merve ASLAN
Kalite Birimi Çalışanı         Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurularak, Sağlıkta Kalite Standartları gereği çalışmalar sürdürülmektedir. 
        Kalite Yönetim Birimi ;

 • SKS kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonu,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar,
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetler,
 • Öz değerlendirmeleri planlaması,
 • İstenmeyen Olay sistemine ilişkin süreçler,
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçler,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirilmesi,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,
 • Gösterge Yönetimi süreçleri değerlendirme, analiz,
 • SKS kapsamında belirlenen komiteler, ekipler,
 • Yönetici takip ekranları ile entegre olan kurum verilerini,
 • Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmaları,

         Takip etmek, yönetmek ve iyileştirici süreçleri başlatarak, Hasta Çalışan Güvenliği kapsamında etkin, verimli, kaliteli, doğru ve güvenilir hizmet sunumunu sağlamaktır.

 

kalite oş


PDF Görünümü.pdf


SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK