Öğrenci İşleri
09 Haziran 2022

STAJ / MESLEKİ EĞİTİM / UYGULAMA DERSİ İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER

1. Meslek hastalığı ve İş kazasının ödendiğine dair; Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Maaş kapsamında olmayan uygulama öğrencisi için zorunlu değildir.)
2.Stajyer öğrenci ve okul tarafından imzalı Mesleki Beceri Eğitimi Sözleşmesi (fotoğraflı ve 3 adet) yoksa şayet staj başlamadan önce kurumumuzla iletişime geçilmeli. (Maaş kapsamında olmayan uygulama öğrencisi için zorunlu değildir.)
3. İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)
     
(Periyodik muayene formunun kişisel bilgiler ,özgeçmiş, tıbbi anamnez kısmı öğrenci tarafından doldurulacak olup ,fizik muayene ,laboratuvar bulguları kısmı işyeri hekimi tarafından onaylanacaktır.)
4. Stajyer Öğrenci Covid-19 Onam Formu  (İndirmek İçin Tıklayınız)
5. Kimlik fotokopisi (2 Adet)
6. Fotoğraflı Öğrenci Belgesi
7HBs Ag, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV test sonuçları
8. Erişkin Tip Difteri-Tetanoz Aşı Belgesi (E-Nabızdan ulaşılabilir)
9. TC. Ziraat Bankasına ait İban No Fotokopisi (2 adet)
10. Okul tarafından öğrenciye verilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi" (Çok tehlikeli işyerleri için/16 saatlik) veya İş Sağlığı ve Güvenliği dersi aldığınıza dair belge    Hastanemizde yaz stajı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının kariyer kapısı platformu olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr  web adresi üzerinden e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, şahsen staj başvurusu alınmayacaktır. Kariyer kapısı üzerinden staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, staj kabullerinin olabilmesi için okullarına ait staj formunu kuruma onaylatıp, okula teslim etmesi gerekmektedir.

İletişim için :

Işıl İbaş
Ümran Cebeci

0 454 310 20 00 İç hat :1265-1186