Sağlık Kurulu Başvurusu
27 Mart 2023

Sağlık kurulları tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde, kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır. Heyet (sağlık kurulu) raporu aslında resmi bir belgedir. Birkaç farklı branştan hekimin imzaladığı, kişinin sağlık durumu konusunda hukuki karşılığı olan, devlet kurumları tarafından kabul edilen bir rapordur.

Sağlık kurulumuz rapor alımları için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınacak randevu hizmet vermeye başlamıştır.

Sağlık kuruluna girmek isteyen vatandaşlar, randevularını Alo 182, MHRS mobil uygulaması veya MHRS internet sayfası üzerinden alarak belirlenen tarihte hastanemizin sağlık kurulu birimi sekretaryasına başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Sağlık kuruluna randevu alıp sağlık kurulu sekretaryası tarafından kaydı alınıp ilgili branşlara yönlendirilen vatandaşlarımız, ilgili branşlarda yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından işlemlerini tamamladıktan sonra işlemlerini sonuçlandırmak için evraklarını yine sağlık kurulumuza teslim edeceklerdir. Tüm evraklarınız tamamlandıktan sonra sağlık kurulu tarafından incelenir. Kurulda görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuyla ilgili ortak kanaat rapor halinde düzenlenir ve imzalanır. İmzalardan sonra heyet raporu artık hazır hale gelmiştir. Sağlık kurulu biriminden teslim alabilirsiniz.

İletişim; Tel: 0 454 310 20 00 – Dahili: 1162