Klinik Hakkında
24 Mayıs 2023

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. 

Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniklerimiz hastanemiz poliklinikler binası zemin kat B koridorundadır.
Beyin ve Sinir Cerrahi Hastalıkları servisimiz hastanemiz yataklı servisler binamızda 3. katta yer almaktadır.
Dahili Tel:  1363/1463