Biyokimya
09 Şubat 2022


Klinik Biyokimya, insanlarda sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi (hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesi), tanısı, takibi, prognoz öngörüsü ve tedavinin izlenmesi amacıyla; insana ait biyolojik örneklerin çeşitli laboratuvar yöntemleri ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile incelenmesinde, testlerin seçimi, uygulaması, laboratuvar bulgularının yorumu, tıbbi konsültasyonu ve laboratuvar tanıyı da içeren, tıbba ve kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanıdı.

                                                                                                 HEKİMLERİMİZnerakk2.jpg 
                                                                                                
 Uzm. Dr. Neriman Aksu Kılıç