Yangın Ve Tahliye Tatbikatımız Yapıldı
02 Eylül 2020

Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak 2017 yılı Yangın, tahliye, KBRN ve kurumlar arası hasta nakillerinin gerçekleştirildiği tatbikat  gerçeği aratmayacak şekilde yapıldı.

Hastanemizde Acil durum söz konusu olduğunda hastane çalışanlarının, hasta ve yakınlarının neler yapacağı, acil çıkış kapılarını kullanarak, toplanma alanlarına ulaşmalarını, toplanma alanında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, 28 Eylül perşembe saat 10.00 da hastanemizde yangın ve tahliye tatbikatı, Başhekim Opr Dr Mustafa Tolga Gürgen'in komutasında; hastane acil durum ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Acil Sağlık Hizmetleri Kriz Masası, hastane çalışanları, Özel güvenlik görevlileri, UMKE, AFAD, 112 Ekipleri, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık meslek lisesi öğrencileri ve sivil savunma gönüllülerinin, katılımıyla sivil savunma amiri Yaşar Çayan tarafından yangın, tahliye, göçük ve KBRN tatbikatı gerçekleştirilmiştir. 

Tatbikatı Genel Sekreterimiz Opr. Dr. Hasan Hüseyin Arslantürk, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Müdürü Halis Yeşil, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mesut Özdemir, İdari Hizmetler Başkanı Dr. Muhammed Aksu, Hastane Başhekim Yardımcısı Şevket Gürsoy, Hastane Başhekim Yardımcısı Hamit Öztürk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İpek Elifoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hülya Yılmaz, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Doğan Cansız, yangın, tahliye ve KBRN tatbikatını komuta merkezinden yönettiler. 

Yangın tatbikatı ile mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda hasta ve yakınlarına yardımcı olmalarını, ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut yangın söndürme cihazlarıyla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı olarak görmek, çalışanlara, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır.

Hastanenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri tatbikat esnasında belirlenmeye çalışılmış olup, gerekli durumlarda yapılması gerekenler kriz masasında tatbikat esnasında görüşülmüştür.  Çalışma ortamı, kullanılan malzemeler, tıbbi ilaçlar, tıbbi araç ve gereçler, iş ekipmanları ile çevre şartları da dikkate alınarak meydana gelebilecek her türlü Acil Durum ve sonrasında oluşan Afetlerde hastalar,  yakınları o esnada hastanede bulunanlar ile hastane çalışanları, çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları önceden belirlenmiş olup bu tür olay meydana geldiğinde yapılabilecekleri görme konusunda tatbikat esnasında görerek analiz edilmeye çalışıldı. Acil durumların olumsuz etkilerini belirleyip önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri nasıl almamız gerektiği konusunda yapılan tatbikat bizlere örnek teşkil etmiştir. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri daha iyi yapmamızı sağlayacak gerekli şartları görmemizi sağladı. Acil durum planlarını hazırlarken bunları da eklememiz gerektiği konusunda bize bilgi ve kaynak teşkil etmiştir.  Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alınmasını, yapılan tatbikatla daha iyi anlamamızı sağladı. Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım, KBRN veya benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirip, her zaman hazır bulunmaları gerektiği konusunda yapılan operasyonla personelin daha iyi anlamaları sağlanmıştır. Özellikle acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, hastane dışındaki kurum ve kuruluşlarla irtibatın sağlanması ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili çalışmalar da bu sayede daha iyi anlaşılmıştır. Tüm çalışanların yapılan tatbikata katılarak meydana gelebilecek her türlü acil durumlar konusunda yapılması gerekli işlemler tatbikatla uygulamalı olarak anlatılmaya çalışıldı. 

Hastane çalışanları, kırmızı kod ekibi de senaryoya uygun olarak Ek Bina C bloğu tam tahliye etmeyi başarmış hastalar toplanma alanına getirilerek buradan uygun yerlere nakledilene kadar tıbbi tedavilerinin aksamadan devam etmesini sağlamış. Meydana gelen ikinci vaka olarak senaryoya eklenen KBRN vakaları acil servise gelir ve acil servis karantinaya alınma işlemleri de KBRN ekibi ve güvenlik personeli tarafından uygun şekillerde başarıyla yapılmıştır.

 Yangın tahliye ve KBRN tatbikatı, Acil Komuta Merkezi tarafından en iyi şekilde yönetilip gerekli bilgi kurulan İl sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Kriz masasına aktarılmıştır.

Tatbikattan sonra Hastane Başhekimi, Opr.Dr. Mustafa Tolga GÜRGEN  " Prof Dr A İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ve başarıyla sonuçlanan yangın tatbikatı gerçeği aratmadığını; Bundan sonra, hastanemizin, hastalarımızın güvenliği noktasında alınması gereken tedbirleri arttıracağımızı, yangın tatbikatına katılan emeği geçen ve tatbikatın aslına uygun olarak gerçekleştirilmesi için büyük çaba harcayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


TATBİKAT SENARYOSU İÇİN TIKLAYINIZ

02.JPG

 
03.JPG
 04.JPG
05.JPG
 06.JPG 07.JPG
 08.jpg  09.jpg
12.jpg 13.jpg
 14.jpg 15.jpg
 16.JPG 17.JPG
 18.jpg 19.JPG
20.JPG

 21 TEK.jpg