Servislerimiz
30 Mart 2022


 •  Üroloji Servisi - Dahili Tel: 1421-1419-1395
 •  Ortopedi Servisi - Dahili Tel: 1421-1419-1395

 •  Nöroloji Servisi - Dahili Tel: 1188-1334-1227

 •  KBB Servisi - Dahili Tel: 1421-1419-1395

 •  Kardiyoloji Servisi - Dahili Tel: 1188-1334-1227

 •  İntaniye Servisi:   Enfeksiyon 1 - Dahili Tel: 1476 - 1710Enfeksiyon 2 - Dahili Tel: 1585 - 1862Enfeksiyon 3 - Dahili Tel: 1865 - 1866

 •  Göz Servisi - Dahili Tel: 1421-1419-1395

 •  Genel Cerrahi Servisi - Dahili Tel: 1421-1419-1395

 •  Dahiliye Servisi - Dahili Tel: 1188-1334-1227

 • Beyin Cerrahi Servisi- Dahili Tel: 1421-1419-1395

 •  Cildiye Servisi - Dahili Tel: 1188-1334-1227

 •  Psikiyatri Servisi - Dahili Tel: 1950 - 1938