Mikrobiyoloji laboratuvarı Sonuç Verme Süreleri
10 Ekim 2018

SEROLOJİ

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi

HBsAg

Her MesaiGünü

AynıGün

AntiHCV

 

Her MesaiGünü

AynıGün

AntiHIV

Her MesaiGünü

AynıGün

AntiHBs

Her MesaiGünü

AynıGün

AntiHBc IgM

Cuma

AynıGün

AntiHBc

Cuma

AynıGün

SEROLOJİ MANUEL

Test

Çaşma günü

Sonuç verme süresi

Brucella (RoseBengal)

Her MesaiGünü

AynıGün

Brucella tüpte aglütinasyon (Wright)

Her MesaiGünü

1 Gün Sonra

BrucellaAg.(Coombs)

Her MesaiGünü,

1 Gün Sonra

VDRL Testi

Her MesaiGünü

AynıGün

Helicobacter pylori Antijen Saptama Testi

Her MesaiGünü

 

DİĞER

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi

Gaitada Parazitİnceleme

Her MesaiGünü

AynıGün

Hücre Sayımı

(Vücutvıları)

Her MesaiGünü

AynıGün

ARB

(Asido-RezistanBoya)

Her MesaiGünü

1 gün sonra

Gram Boyama

Her MesaiGünü Saat 22‘ye kadar

Hafta sonu 21’e kadar

1 gün sonra

Mantar incelemesi

Her MesaiGünü

Aynı Gün

KÜLTÜR

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi

İdrar Kültürü

Her MesaiGünü Saat 22‘ye kadar

Hafta sonu 21’e kadar

48 saat sonra

Gaita Kültürü

Her MesaiGünü Saat 22‘ye kadar

Hafta sonu 21’e kadar

72 saat sonra

Mantar Kültürü

 

Her MesaiGünü

72 saat sonra

Bakteriyolojik Kültür

Her MesaiGünü Saat 22‘ye kadar

Hafta sonu 21’e kadar

72saat sonra

MOLEKÜLER

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi

HBV-DNA

Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman

1 Gün Sonra

HCV-RNA

 

Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman

1 Gün Sonra

HCV Genotipleme

Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman

10 Gün Sonra

HEMOGRAM

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi

Hemogram

Her Mesai Günü

Aynı Gün

SEDİMANTASYON

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi

Sedimentasyon

Her Mesai Günü

Aynı Gün

PERİFERİK YAYMA

Test

Çaşma Günü

Sonuç verme süresi