Patoloji Laboratuarı Sonuç Verme Süreleri
27 Aralık 2021

GRÜ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
PATOLOJİ LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRELERİ

BİYOPSİ SONUCU

15 GÜN

SİTOLOJİ SONUCU

10 GÜN

İNTRAOPERATİF (FROZEN SECTİON) SONUCU

20 DAKİKA

KEMİK DOKULAR

20 GÜN

(En Geç)