Doç. Dr. Feyzi Birol SARICA
05 Ekim 2020


feyzib.jpg                       

1971 yılında Almanya doğumlu olan Dr. Feyzi Birol Sarıca, evli ve iki çocuk babasıdır. İlk ve Orta eğitimini Ardahan’da, Lise eğitimini Ankara Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru ünvanı aldı. 1998-1999 yılları arasında 16 ay süre ile İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda askerlik hizmetini yerine getirdi. 2000 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde Araştırma görevlisi olarak başladığı Uzmanlık eğitimini 2005 yılında “Supratentorial glial tümörlerde prognostik faktörler” isimli Uzmanlık tezi ile tamamlayarak Uzman Doktor ünvanını aldı.  2006 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor olarak çalışmaya başladı ve 2008-2015 yılları arasında aynı üniversitede Öğretim Görevlisi Doktor olarak çalışmaya devam etti. 2016 yılında Ankara Kudret International Hospital’de çalıştı. 2017 yılında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başladı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı. 2018 Mart ayında Doçent Doktor ünvanını aldı. Halen aynı üniversitede Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı ile Klinik ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Türk Nöroşirürji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 23 adet makale, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 8 adet makale, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan toplam 12 adet bildiri, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 53 adet bildiri, SCI indeks kapsamında yazılan 1 adet Uluslararası kitap editörlüğü ve 2 adet Uluslararası kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. SCI veya Pubmed kapsamında yayınlanan toplam 8 adet Uluslararası dergide; konuk editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik görevleri mevcuttur. Serebrovasküler Cerrahi, Hidrosefali ve Spinal Disrafizmler, Cerrahi Nöroanatomi, Mikrocerrahi, Kafa Tabanı, Endoskopik Kafa Tabanı ve Gamma-Knife Radyocerrahi Eğitim Kurslarını tamamladı. Ayrıca birçok Ulusal ve Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve çalıştaylara katıldı. Genel Nöroşirürji’nin yanısıra Nöroonkoloji ve Serebrovasküler Cerrahi alanlarına ilgi duymaktadır.

 
 Feyzi Birol Sarica, Assoc. Professor Dr.

 Feyzi Birol SARICA born in 1971 in Germany graduated the Medicine Faculty of Ankara University in 1997 and received the title of Medical Doctor. In 2005, he gaves his expertise thesis named with “Prognostic factors in Supratentorial Glial Tumors” at the Neurosurgery Clinic of Ankara Numune Education and Research Hospital and received the title of Neurosurgeon by Turkish Board Certification. He worked firstly as Neurosurgeon and Lecturer in Adana Education and Research Hospital of Medicine Faculty of Baskent University between 2006 and 2015 years. He worked at the Kudret International Hospital in Ankara in 2016. He started to work as Assistant Professor at Department of Neurosurgery of Medicine Faculty of Giresun University in 2017. He took the title of Associate Professor in March 2018. He is currently serving as the Chairman of the Giresun University Neurosurgery Department. He participated in Cerebrovascular Surgery, Hydrocephalus and Spinal Dysraphism, Skull Base Surgery and Gamma-Knife Radiosurgery Training Courses. He is interested in General Neurosurgery as well as Neurooncology and Cerebrovascular Surgery in recent years.