PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE UYGULAMA DUYURUSU
02 Eylül 2020PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE UYGULAMA DUYURUSU

A) SINAVIN ADI

GRÜ Giresun Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı

B) SINAVI YAPACAK MERCİ

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilere yönelik Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı GRÜ Giresun Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kurulan Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır. Sınavla ilgili tüm duyurular Kurumumuzun internet sitesinden yapılacaktır.
C)SINAV TARİHİ VE YERİ
Giresun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndegörevli tüm işçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı 03.03.2018-22.03.2018 tarihleri arasındaEK-1 listede yayınlandığı şekliyle GRÜ Giresun Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeyapılacaktır.

Ç) SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE UYGULAMASI

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sözlü Sınav şeklinde yapılacaktır.
Sözlü sınav soruları çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları iş ve vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olacaktır.
Sözlü Sınavına katılmaya hak kazanan adayların hangi tarihte sınava alınacağına ilişkinliste ekte yer almakta (EK-1 ) olup, belirtilen tarihte sırası gelmeyen adayların sözlü sınavlarına ertesi gün devam edilecektir.
Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir.
Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

D) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

1. Kurumumuzca yapılacak SözlüSınavda adaylar BAŞARILI yada BAŞARISIZ olarak (Her bir hizmet kolu için ayrı ayrı) değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.02.2018 tarihli ve 774.05-82 sayılı Olur’unun ekinde örneği bulunan sınav tutanaklarına işlenecektir.

2. Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları en geç 22 Mart 2018 tarihinde Kurumumuz http://giresuneah.saglik.gov.tr internet sayfasında yayınlanacaktır.

3. Sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı olarak ilgili sınav kuruluna vereceklerdir.

4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar sınav kurulunca dikkate alınmayacaktır.

5. Süresi içerisinde yapılan itirazlar, sınav kurulunca 27-28 Mart 2018 tarihleri arasında değerlendirilerek karara bağlanacak ve kesin sonuç listesi 29 Mart 2018 tarihinde Kurumumuz http://giresuneah.saglik.gov.tr internet sayfasında yayınlanacaktır.

6.Sınava girmeye hak kazanan ve sınav listesinde bulunan adayların arşiv araştırmaları Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halen yürütülmektedir. Arşiv araştırma sonucu olumsuz çıkan ve yanlış beyanda bulunan başvuru sahipleri, öngörülen şartları taşımaya devam etmediğinden sürekli işçi kadrolarına geçiş süreci aşamalarında tespiti halinde tekrar elenecektir.